Gübre üretim ve dağıtımı sistemle kontrol altına alınıyor.

14-04-2017 09:21:39

Organik ve kimyasal tüm gübrelerin üreticiden son kullanıcıya kadar olan süreci karekod uygulaması ve kamere sistemi ile izlemeye alınacak. Gübreyi alan son kullanıcı ise sisteme kayıt edilecek.

PİYASAYA ARZ EDİLEN GÜBRELERİN İZLENMESİNE YÖNELİK TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/17) ” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan tebliğ , 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan gübrelerin son kullanıcıya kadar takibine yönelik içerik ve ambalajların işaretlenmesi ile gübre dağıtıcılarının depo ve/veya satış yerlerine kamera takılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğe göre gübre dağıtıcıları, gübre satış yerlerine/depolarına kamera sistemi kurmakla yükümlü. Birden fazla satış yeri veya deposu olanlar buraların her birine kamera sistemi kuracak. Kameralar tüm depoyu ve giriş-çıkış yerlerini kontrol altında tutacak. Kamera sistemi Tarım Bilgi Sistemi ile entegre olacak.

Gübre üreticileri, piyasaya arz edilecek gübrelerde izlenebilirliği sağlayacak şekilde karekod ve DNA barkodiçeren işaretleyici etiketli takip sistemini kuracak ve uygulayacaklar. Üreticilerin kuracağı takip sistemi Tarım Bilgi Sistemi ile entegre olacak.  İşaretleyici etiket ve karekod bulunmayan ürünler, güvensiz ürün olarak değerlendirilecek.

 Üreticiden son kullanıcıya kadar olan süreçte, ürünlerin sevkiyat ve tesliminde, teslim edilen/alınan ürün üzerindeki karekod okutularak işlem yapılacak.

Dağıtıcıdan son kullanıcıya ürün tesliminde, son kullanıcının T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası üzerinden takip sisteminden işlem yapılacak.  

Üretici ve dağıtıcılar için sisteme uyması için son tarih 31 Aralık 2017 olarak belirlendi. Organik gübre yönetmeliği ve Azotlu gübre yönetmeliği kapsamında olmayan gübreler için ise son tarih  1 Temmuz 2018.

Ancak belirlenen tarihlerden önce (31 Aralık 2017 ve 1 Temmuz 2018 )  piyasaya arz edilen ürünlerin, son kullanma tarihine kadar satışına izin verilecek.

 

Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik TIKLAYIN

 

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik TIKLAYIN

 

 Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin Kontrolüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/42) TIKLAYIN

Yorumlar